บริการวางระบบ IT

ระบบการเก็บและสำรองข้อมูล

ในยุคแห่ง Information Technology องค์กรทุกขนาดล้วนแต่ต้องประสบกับการมีข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ท่วมท้น โดยอาจเป็นข้อมูลต่างๆชนิดกันทั้งในรูปของ E-mail, Database, Presentation, Image and Video File และต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงวิธีการบริหาร จัดการด้านความ ปลอดภัยของข้อมูลการ Backup ข้อมูลสำคัญและการกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) ใน กรณีที่เกิดการเสียหาย OPTIMIZED SOLUTION มีประสบการณ์และทีมงานที่พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้า ในการพิจารณาคัดเลือก Data Storage & Backup Solution ที่เหมาะสมทั้ง Hardware/Software จากผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ตลอดจนถึงการติดตั้ง บริหารจัดการ และการบำรุงรักษาระบบอย่าง ต่อเนื่อง

 

ระบบการเก็บและสำรองข้อมูล

 

DATA STORAGE & BACKUP