บริการวางระบบ IT

ระบบอีเมล์สำหรับองค์กร

ระบบอีเมล์สำหรับองค์กร

OPTIMIZED SOLUTION มีการให้บริการวางระบบ E-mail อย่างครบวงจรสำหรับ องค์กรทุกขนาด โดยรับ ดำเนินการตั้งแต่การเป็นตัวแทนจดทะเบียน Domain Name และติดต่อผู้ให้บริการ Internet (ISP) ในนามของลูกค้า การจัดหา - ติดตั้งระบบ ทั้ง Hardware และ Software ตลอดจนถึงการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และดูแลบำรุงรักษา ระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากการเริ่มใช้งานแล้ว นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมี solution เสริมต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบอีกด้วย เช่น

  • E-mail Gateway
  • E-mail Backup
  • E-mail Monitoring