บริการวางระบบ IT

บริการให้เช่าอุปกรณ์ และเช่าใช้ระบบ

 

บริการให้เช่าอุปกรณ์ และเช่าใช้ระบบ

   
3.1 บริการให้เช่า hardware ต่างๆ อาทิเช่น server , LAN switch , Firewall , Router , เป็นต้น ให้บริการด้วยระยะเวลาการเช่า 1 ปีขึ้นไป และสามารถใช้บริการติดตั้ง/บำรุงรักษาโดยการทำสัญญาเพิ่มเติมได้ด้วย
 
3.2 บริการออกแบบและจัดสร้างระบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อการเช่าใช้ทั้งระบบ พร้อมบริการดูแลบำรุงรักษาและสนบสนุนการใช้งานอย่างครบวงจร อาทิเช่น - ระบบ LAN & WiFi infrastructure
- ระบบ IT. Security
- ระบบ Email ขององค์กร
- ระบบ VoIP ภายในองค์กร
- ฯลฯ