บริการวางระบบ IT

เสียงตอบรับจากลูกค้า

บริษัทไอเออาร์พี จำกัด

?การใช้บริการ IT Outsource ทำให้บริษัทลดค่า ใช้จ่ายได้ และยังได้พนักงาน IT ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานอีกด้วย?

ชื่อ : คุณมารุต ไทยกุลเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท : บริษัทไอเออาร์พี จำกัด

Read More

บริษัท มาร์เคม-อิมาจ จำกัด

?การจ้างพนักงาน Outsource จะมีหลากหลายความชำนาญ ทำให้ได้รับการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า?

ชื่อ : คุณบุญชัย เลาหวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท : บริษัท มาร์เคม-อิมาจ จำกัด

Read More

บริษัท นำแสงจักรกล

?พนักงาน IT Outsource มีความชำนาญการทำงานที่ หลากหลายกว่าการทำงานจึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ?

ชื่อ : คุณสันติ เต็มกุลเกียรติ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

บริษัท : บริษัท นำแสงจักรกล

Read More

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

?ในมุมมองของพี่ ณ ปัจจุบันแล้ว บริษัทชั้นนำหลายบริษัท เลือกการใช้บริการ Outsource เป็นอีกหนึ่งในทางเลือก"

ชื่อ : คุณเบญญาภา เบญญากิจานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

Read More

บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

?ใหม่ๆ เราก็ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นกับ Optimized Solution เท่าไหร่ แต่เราชอบชื่อและสุดท้ายก็สามารถทำได้"

ชื่อ : คุณประเนตร์ รักสินเจริญศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Read More