บริการวางระบบ IT

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ออพติไมซ์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งทำงานด้าน IT และ Telecom มาเป็นเวลายาว นาน มีประสบการณ์โดยตรง ทั้งในด้านการเป็นผู้ใช้งาน ผู้บริหาร และผู้ติดตั้ง - บำรุงรักษาระบบ IT Infrastructure ให้กับองค์กรต่างๆหลายแห่ง จากประสบการณ์และ มุมมองหลากหลายด้านนี้เองได้ทำให้ทีมงานพบว่าบริษัทที่ดำเนินกิจการด้าน IT ใน ปัจจุบันจำนวนมากมักจะเน้นให้ความสำคัญ กับการขายอุปกรณ์และการสนับสนุนด้านเทคนิคของตัวสินค้าเป็นหลัก โดยขาดการเอาใจใส่ในภาพรวมและข้อวิตกกังวลต่างๆ จากมุมมอง ของลูกค้า ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานระบบฯและเจ้าของกิจการ ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างบริษัทออพติไมซ์โซลูชันขึ้น เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Infrastructure ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร ประกอบด้วยความพร้อมทั้งทางด้านเทคนิคและความเข้าใจในการ ดำเนินงานของลูกค้า โดยคาดหวังว่าบริษัทฯจะสามารถเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าตอบโจทย์สำคัญเกี่ยวกับระบบ IT ขององค์กรได้อย่าง ตรงประเด็น คือ


“ทำอย่างไรจึงจะมีระบบ IT Infrastructure ที่ดีและพอเพียง ใช้งานได้คุ้มค่า มีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมต่อกับ ระบบอื่นและเครือข่ายการสื่อสารต่างๆได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงไม่ต้องมีภาระในการบำรุงรักษามากเกินไป”


การเลือกลงทุนหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ดีจะส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้โดยสะดวก ไม่ต้องเสี่ยงกับการปฏิบัติผิดกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และลดภาระของผู้บริหารด้านการควบคุมดูแล ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ เวลากับการบริหารกิจกรรมที่เป็น Core Business ได้ อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วย

logo Optimized Solution

“Let us take care your IT system,.

So you can focus on Business.”