IT Outsource, IT Outsourcing & IT Maintenance Services

รวมภาพ สัมนา "สร้างความปลอดภัยในองค์การด้วยไฟร์วอลล์ยุคใหม่ "

 
รวมภาพสัมนา "สร้างความปลอดภัยในองค์กรด้วยไฟล์วอลล์ยุคใหม่"
วันที่ 21 ต.ค. 2558
ณ. ห้างพาราไดซ์พาร์ค ห้องคีนคอนเฟอรเรนซ์ ชั้น 4